Diagnostika a posílení rodičovských kompetencí rodičů dětí s hendikepem

E-mail
Heslo
zapomenuté heslo?

Diagnostický nástroj pro mapování rodičovských kompetencí rodičů

Jméno dítěte Dítě Lékař Matka/Pěstounka Matka Otec/Pěstoun Otec Vytvořen
{{row.ChildName}} dotazník lékaře lékař dotazník matka   
vyhodnocenínastavení
dotazník otec   
vyhodnocenínastavení
{{formatDateFilter(row.CreatedDate, 'date', 'd.M.yyyy HH:mm')}}
{{row.Username}}
       dotazníky vyplněny {{userInfo.Email}}

O projektu


Tento software je jedním z výstupů projektu č.CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011245 „Diagnostika a posílení rodičovských kompetencí rodičů dětí s hendikepem“, řešeného spolkem Alkmeon z.s.

Dotazníky


Červenomlýnská 1088/12,
Ďáblice, 182 00 Praha

©INESAN