Jak by vypadal tvůj ostrov?

O projektu


Tento software je jedním z výstupů projektu č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011245 „Diagnostický nástroj pro školy“ řešeného v rámci výzkumného záměru Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN).


Sokolovská 351/25, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 220 190 597