INESAN

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromá vědecko-výzkumná organizace v oboru společenských věd založená v Česku. Byla založena podle pravidel stanovených Evropskou unií (Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 2014/C/198/01) a dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Je zapsána na Seznamu výzkumných organizací vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

www.inesan.eu »

Vyhodnocení sociální desirability

Software je jedním z výstupů projektu č. CZ.1.02.2013.221.009 „Postoje obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění“ řešeného v rámci výzkumného záměru Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN)

Stáhnout výsledky testu

Spustit test »

Diagnostika zdravotní uvědomělosti

Software je jedním z výstupů projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 „Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky“ řešeného v rámci výzkumného záměru Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN)

Stáhnout výsledky testu

Spustit test »

Vyhodnocení efektivity veletrhů a výstav

Tento software je jedním z výstupů projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“ řešeného v rámci výzkumného záměru Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN)

Přejít na software »

Hodnocení starostů

Tento software je jedním z výstupů projektu č. CZ.3.05.2014.221.019 „Komunikační nástroje“ řešeného v rámci výzkumného záměru Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN).

Stáhnout výsledky testu

Spustit test »

Hodnocení osvětových kampaní

Tento software je jedním z výstupů projektu č. CZ.1.06.2014.221.028 „Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní“ řešeného v rámci výzkumného záměru Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN).

Stáhnout výsledky testu

Spustit test »

Diagnostika sebeobhajování pacientů

Tento software je jedním z výstupů projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 „Zdravotní uvědomělost obyvatel ČR“ řešeného v rámci výzkumného záměru Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN).

Stáhnout výsledky testu

Spustit test »

Rizika onemocnění rakovinou kůže

Tento software je jedním z výstupů projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 „Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky“ řešeného v rámci výzkumného záměru Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN).

Stáhnout výsledky testu

Spustit test »

Methodology for the evaluation of cross-cutting themes in development cooperation

The methodology is designed to become a practical tool for evaluators who evaluate development projects and programs. The prime intention of the methodology is to unify the existing diversity of approaches to the evaluation of cross-cutting themes and bring standardization and comparability across projects. It places an emphasis on concise, relevant and evidence-based indicators, a systematic procedure for the use of the indicators and a uniform method of presentation of the evaluation results.

Spustit aplikaci »

Diagnostika a posílení rodičovských kompetencí rodičů dětí s hendikepem administrace

Tento software je jedním z výstupů projektu č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011245 „Mapování rodičovských kompetencí“ řešeného v rámci výzkumného záměru Institutu evaluací a sociálních analýz (Alkmeon).

Spustit test »

Diagnostický nástroj pro děti a rodiče

Software je jedním z výstupů projektu č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011454 „Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou a posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů“.

Administrace »

Diagnostický nástroj pro děti

Software je jedním z výstupů projektu č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011454 „Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou a posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů“.

Spustit test »

Diagnostický nástroj pro rodiče

Tento software je jedním z výstupů projektu č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011245 „On-line diagnostický nástroj“ pro děti bude zaměřen na diagnostiku dětí zapojených do pilotáže

Spustit test »

Diagnostické nástroje pro školy

Software je jedním z výstupů projektu č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011454

Přejít na software »